Anthony Jimenez 's Fundraising Page

Total Raised

$2,707.00

Funded: 100%

Goal: $125.00

Kathleen & Doug Bivona
$50.00
112 days ago
Jacqueline Rooney
$100.00
113 days ago
$2.00
115 days ago
$30.00
115 days ago
Jason Lantz
$25.00
115 days ago
catanzaro family
$100.00
115 days ago
Marty Riger
$25.00
115 days ago
The Jimenez Family
$100.00
115 days ago
Joe and Jolynn Sapia
$25.00
115 days ago
Kevin Whitaker
$25.00
116 days ago
Nicole Nowaski
$25.00
116 days ago
JOHN CRESCIO
$50.00
117 days ago
Kim Moore
$100.00
117 days ago
PK
$25.00
117 days ago
Allan Friedman
$25.00
117 days ago
Kate and Jason Lasky
$25.00
117 days ago
Mark Rotella
$25.00
117 days ago
Joe Tronolone
$25.00
117 days ago
Jason Elias
$50.00
117 days ago
Peter Iemma
$25.00
117 days ago
Tina Harrison
$25.00
117 days ago
Michael Julian
$250.00
117 days ago
Rommel Archaga
$50.00
117 days ago
Diana Tasker
$25.00
117 days ago
Dennis Ortlieb
$25.00
118 days ago
Kevin O'Reilly
$25.00
118 days ago
Carl and Marie Superina
$50.00
118 days ago
Thomas Strychalsky
$25.00
118 days ago
Dave Berger
$25.00
118 days ago
Laura Domanico
$1,000.00
118 days ago
Sarah Ciofrone
$25.00
119 days ago
Laura Paris
$25.00
119 days ago
Maria Derasmo
$25.00
120 days ago
Lorrie Germano
$50.00
120 days ago
Rich and Ilka
$50.00
120 days ago
PJ and Molly Gillard
$50.00
120 days ago
Janet K Baylis
$50.00
120 days ago
Ingrid Hamilton
$50.00
120 days ago
Anne Morrow
$25.00
120 days ago